استقبال ايران از انتخابات موفقيت آميز در عراق

استقبال ايران از انتخابات موفقيت آميز در عراق

استقبال ايران از انتخابات موفقيت آميز در عراق
خبرگزاري آريا-سفارت جمهوري اسلامي ايران در بغداد در بيانيه اي از برگزاري موفقيت آميز انتخابات مجلس در عراق ، در جوي آرام و مطمئن استقبال کرد.به گزارش خبرگزاري آريا، سفارت جمهوري اسلامي ايران در بغداد در بيانيه اي از برگزاري موفقيت آميز انتخابات مجلس در عراق ، در جوي آرام و مطمئن استقبال کرد.در اين بيانيه مطبوعاتي با اشاره به برگزاري موفقيت آميز انتخابات مجلس در عراق آمده است: اين موفقيت، ادامه دهنده پيروزي هاي بزرگ عليه تروريسم و نشانه رشد و بالندگي مردم عراق در تعيين سرنوشت خود است. در اين بيانيه ابراز اميدواري شده است: اين روند باعث تقويت و گسترش ثبات و دوستي در داخل کشور و در سطح منطقه شود.سفارت جمهوري اسلامي ايران در بغداد در اين بيانيه با تبريک به ملت و دولت عراق، رشد و توسعه روز افزون عراق را از خداوند منان مسئلت و ابراز اميدواري کرد با شکل گيري مجلس و متعاقب آن تشکيل دولت جديد، توسعه و پيشرفت در تمامي ابعاد ادامه يافته و روابط برادرانه ميان دو کشور تعميق و گسترش يابد.
منبع خبر : aryanews.com