انتشار «سبّ موجودات و بررسی علل نهی از آن در قرآن و حدیث»

انتشار «سبّ موجودات و بررسی علل نهی از آن در قرآن و حدیث»

به گزارش ایسنا، این کتاب نوشته دکتر محمدرضا حسینی‌نیا و دکتر مهدی اکبرنژاد از اعضای هیئت علمی دانشگاه ایلام و زهرا محمودی‌خو دانشجوی کارشناسی‌ ارشد رشته الهیات و معارف اسلامی این دانشگاه در پنج فصل شامل کلیات، مبانی و مصادیق سب، سب‌شدگان، علل نهی از سب موجودات و آثار و پیامدهای سب نگاشته شده است.

انتشارات یاور دانش این کتاب را در ۱۹۰ صفحه به چاپ رسانده است.


در مقدمه‌ کتاب «سبّ موجودات و بررسی علل نهی از آن در قرآن و حدیث» آمده است: در زمینه‌ سبّ موجودات پژوهش‌های چندانی صورت نگرفته است لذا با توجه به نوپایی موضوع و کمبود منابع در این عرصه تحقیق در این موضوع و تشریح ابعاد آن، با تکیه بر آموزه‌های قرآن کریم به عنوان کتاب هدایت یک ضرورت است و این کتاب که در واقع اصل آن یک پایان‌نامه دانشجویی است به این سوال پاسخ می‌دهد که سبّ موجودات و علل نهی از آن از دیدگاه قرآن و حدیث چگونه است.


انتهای پیام


منبع خبر : isna.ir